Cristin Lindqvist / Kartis

~ Web design ~

Jag började lära mig HTML som en hobby redan 1996. Sedan dess har jag gjort mängder av sidor, och webbproduktion har blivit en av mina näringar. Sedan jag startade har jag lärt mig nya tekniker, men framförallt hållit mig till programmering av XHTML och CSS. Mitt rättesnöre är att kombinera en väl utförd design med korrekt skriven markup, vilket borgar för att de webbsidor jag skapar fungerar lika väl i alla moderna webbläsare.

Vad är speciellt med Kartis webbdesign?

Jag har valt att specialisera mig på sidor med anknytning till det konstnärliga området. Framförallt har jag samarbetat med tonsättare och musiker när jag framställt webbsidor. Inför varje ny sida lägger jag ner ett stort arbete i förberedelseprocessen för att sätta mig in i vad kunden har för önskemål och vilka anknytningar som kan sätta sin prägel på sidans design. Till exempel lyssnar jag intensivt på en tonsättares musik medan jag arbetar med dennes sida och låter musiken, tonsättarens bakgrund, personlighet och önskemål att inspirera mig till färgkombinationer och dekorationer på sidan.

Alice på köksstolen

Alice på köksstolen.

Det är viktigt för mig att sidan är enkel och intuitiv. Det är också viktigt att det finns en bra balans i placeringar och färger, samtidigt som budskapet för sidan är tydligt. De första frågorna jag brukar ställa till en kund är: "Varför behöver du en webbsida, Vad vill du att din webbsida ska berätta, och för vilka vill du berätta detta?" Det är ytterst viktigt att både kund och webbdesigner har svaren på dessa frågor klart för sig under hela arbetet med webbsidan, just för att budskapet rakt igenom ska bli så tydligt som möjligt.

Kunden står för allt textmaterial, men jag går vanligtvis igenom de flesta texter så att det inte finns fel eller missförstånd i dem. Alla bilder som utgör design skapar jag själv, antingen genom collage eller genom att rita dem själv. Jag sätter samman designen på ett speciellt sätt för att man ska kunna se att sidan är skapad av Kartis.

Alla sidor handprogrammeras och kollas med valideringsverktyget i W3C både för XHTML och för CSS. Detta är ett kvalitetsmärke som garanterar att sidan fungerar felfritt och ser ut på samma sätt i alla moderna webbläsare.

Fler publicerade sidor
Sven-David Sandström

Tonsättare. (2011)
svendavidsandstrom.com

Ensemble Ars Nova

Organisation för nutida musik, konserter och ensembler. (2011)
arsnova.se

Connect Festival

Festival för nutida musik. (2009)
connectfestival.se

Nils Lindberg

Tonsättare och pianist. (2008)
nilslindberg.com

Rolf Martinsson

Tonsättare. (2008)
rolfmartinsson.com

Dame Wiggens

Konstrockband. (2008)
damewiggens.com

Kent Olofsson

Tonsättare. (2008)
kentolofsson.com