Cristin Lindqvist / Kartis

~ Vokalt ~

Jag tog min examen som musiklärare och sångpedagog på Musikhögskolan i Malmö 1984. Sedan dess har jag arbetat som sångpedagog, instuderare, körsångare och solosångare i många olika sammanhang.

Sedan 1993 har jag undervisat i solosång och ensemblesång på Musikhögskolan i Malmö. Jag undervisar i alla genrer, med specialisering på rocksång. Det är för mig viktigt att en sångare använder sig av en god grundteknik så att de känsliga stämbanden inte tar skada av sångstilar som behöver högt tryck för att klinga rätt (t.ex. rock och opera). Det är också viktigt att en sångare har ett bra uttryck, alltså förmedlar vad sången berättar på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Det är min uppgift som pedagog och coach att hjälpa mina elever med detta.

Jag har också de senare åren haft masterclasses i sång. De senaste masterclasses jag höll i var på Tallinn Academy of Music and Theatre i Estland där jag undervisade sångstudenter i hur man bättre kan utnyttja sin teknik för att klara högtryckssång och hur man kombinerar detta med ett trovärdigt scenuttryck.

Tillsammans med Kent Olofsson har jag ett band/projekt som vi kallar Dame Wiggens. Vi möts i studion och skapar, spelar in och mixar tillsammans. Sedan några år tillbaka har bandet fått fler medlemmar och vi släppte 2007 en CD. Läs mer om detta på Dame Wiggens' egen webbsida. Länk hittar du till vänster i menyn.

Dock fick jag en sjukdom som heter Spasmodisk dysfoni ungefär kring 2009. Sjukdomen smyger sig på långsamt, och det var inte förrän 2015 som det blev konstaterat att diagnosen var spasmodisk dysfoni. Sjukdomen är neurologisk och det finns än så länge ingen bot för den. Det är också enligt läkare okänt varför vissa människor drabbas, men den tenderar att drabba personer som använder sin röst yrkesmässigt eller väldigt mycket. Jag fick min sjukdom i samband med en sjukskrivning för utmattningssymptom. I och med denna sjukdom kan jag inte längre undervisa och mycket hjälpligt sjunga. Sjukdomen drabbar främst talrösten så det låter illa när jag talar numera.

Vad är det för skillnad på röstcoach och sångpedagog?

En röst-/sångcoach och en sångpedagog är i grunden samma sak men på senare tid har det framförallt blivit lite populärt att anlita eller att kalla sig sångcoach, hellre än sångpedagog. Man kan numera kanske säga att en sångcoach och en sångpedagog jobbar på lite olika sätt.

En röstcoach eller sångcoach arbetar under en kort tid med att korrigera eventuella problem i rösten, eller att förbättra rösten inom ett specifikt område. Vanligtvis konsulteras en röstcoach av professionella sångare eller skådespelare som redan har lagt en god grund för sin röstteknik och som redan har kännedom om hur man jobbar kontinuerligt med sin röst.

Cristin på kurs för att lära mer om Jo Estill's sångteknik

Cristin på kurs med Jo Estill's sångteknik

En sångpedagog arbetar under en längre tid med att bygga upp en röst. Eleven kan vara en nybörjare eller en mer utvecklad sångare som behöver arbeta med att lägga en god och hälsosam teknik. En sångpedagog ger också verktyg för dagliga sångövningar, interpretation, musikkunskap, övningar för textmemorering, scenframställning, etc.

När du jobbar med en sångpedagog får du en grundlig kunskap om hur din röst fungerar i många olika situationer, medan arbetet med en sångcoach hjälper dig med specifika problem eller leder dig mot speciella mål, som t.ex. sångtävlingar eller auditions. De flesta som behöver sångcoachens hjälp har redan arbetat med en sångpedagog förut eller har erfarenhet av professionell sång och har god kännedom om såväl sin röst som sångteknik. En kollega till mig uttryckte det en gång så här: En sångcoach är som en trollkarl som tillfälligt går in och fixar till lite med något som en sångpedagog lagt grunden för i flera år. Med andra ord skulle jag våga säga att de flesta sångpedagoger kan jobba som sångcoacher medan inte alla sångcoacher kan eller vill jobba som sångpedagoger.

Sånglektioner

På grund av en kronisk sjukdom som kallas Spasmodisk dysfoni ger jag inte längre sånglektioner. När det finns en bot för sjukdomen undervisar jag gärna igen.

Due to a chronical sickness called Spasmodic Dysphonia I don't teach singing anymore. When there is a cure for it I sould like to start teaching again.