Cristin Lindqvist / Kartis

~ Photo Gallery ~

På svenska

Jag älskar att titta på gamla foton och har massor av foton sparade i album, kartonger, påsar och i datorn. Några av de gamla fotona har jag skannat in och till och med lagt i album i datorn. Du kan se mina fotoalbum om du klickar på länkarna nedan.

In English

I love watching old photos and I have tons of photos saved in albums, boxes, bags och in the computer. Some of the old photos are scanned into my computer and even put in albums. You can watch the albums by clicking on the links below.

Photo albums

All albums open in a new window when clicking on the link.

Menybilder / Menu images
Huvudmenyns bakgrundsbilder

Bilderna i huvudmenyn på webbsidans vänstra sida är bilder på mig från olika åldrar, och har inget absolut direkt med respektive sidas innehåll att göra.

Nedifrån och upp är bilderna tagna när jag är 1, 12, 20, 30, 40, 45 och 50 år.

Background images in the main menu

The pictures in the main menu on the left side of the web site are pictures of me from different ages, and has no absolute direct connection to each page's content.

From bottom to top the pictures are taken when I am 1, 12, 20, 30, 40, 45 and 50 years old.